Server 1

Výzkumy a vylepšení

Další nedílnou součástí hry Acarnian je vylepšování jednotek a zkoumání nových technologií. Ty Vám pomohou dosahovat lepších výsledků ve hře a být mnohem výkonější. Výzkumy narozdíl od jiných vylepšení platí vždy pro celou Vaší říši bez ohledu na to v jakém městě byla technologie vyzkoumána.

Vylepšování jednotek v kovárně

Každá jednotka, kterou můžete postavit lze vylepšit v kovárně. Můžete si vždy vybrat zda-li budete vylepšovat zbraně nebo brnění. Vylepšení zbraní se projeví tak že při útoku budete vybraná jednotka o ({Level vylepšení}*10)% silnější. Totéž platí pro vylepšení brnění ale s tím rozdílem, že se výhoda uplatňuje při obraně. Máte-li tedy vylepšené zbraně i brnění jednotky na level 10, pak bude tato jednotka silnější v útoku i obraně o 100%

Z počátku stojí vylepšení jednotek pouze určité množství surovin. Od určitého levelu jsou zapotřebí i výzkumné body, které generuje univerzita.

Univerzita

Každá univerzita generuje výzkumné body, které jsou zapotřebí pro zkoumání nových technologií a vylepšování jednotek. Na rozdíl od ostatních surovin jsou výzkumné počítány dohromady ze všech univerzit z Vaší říše a také je můžete uplatnit v jakékoli vesnici. Níže je tabulka, ve které je zobrazeno koli výzkumných bodů univerzita vygeneruje a kolik jich můžete mít v zásobě.

LevelGeneruje výzkumných bodů za hodinuVýzkumných bodů v zásobě
1 0.16 5
2 0.28 13
3 0.38 13
4 0.48 21
5 0.57 21
6 0.66 29
7 0.75 29
8 0.84 37
9 0.92 37
10 1 45

Pokračujte dále na přehled výzkumů zde.