Server 1

Cíl hry

V Acarnianu se kdysi dávno usídlili staří panovníci, kteří ovládají 36 klíčových měst rozesetých po celém světě. Z těchto měst řídí veškeré dění tohoto světa. Moc jim stoupla do hlavy a dělají si co chtějí. Acarnian žije v diktatuře. Lidé se bouří ale Staří panovníci mají obrovskou vojenskou sílu. Po dlouhá léta nepřišel nikdo kdo by je porazil. Až v poslední době se po celém světě objevují stále silnější města, která jednoho dne snad změní tyto zavedené pořádky a vyženou Staré panovníky pryč ze světa Acarnianu.

Dobyj se svou aliancí co nejvíce měst v Acarnianu a staň se tak jeho novým vládcem. Aliance, která bude mít na konci věku nejvíce měst se stává vítěznou aliancí.

Jakmile budou dobyta všechna klíčová města, pak začíná poslední etapa hry. Spustí se 14 dení lhůta, po které bude věk ukončen. Aliance, která bude mít na konci věku nejvíce klíčových měst zvítězí.