Server 1

Budování vesnice

Na začátku hry máte jedno město, ve kterém stavíte budovy a rozšiřujete svou armádu. Po nějaké době jedno město přestane stačit a budete potřebovat další. Máte dvě možnosti. Buď nové město dobudete nebo si další postavíte.

Obrázek města na mapě

Město jako takové nejde přímo postavit ale získáte jej vylepšním vesnice, které se provádí v hlavní budově. Vesnici lze postavit z jakéhokoli Vašeho města. Stačí mít dostatek surovin a hlavní budova musí mít alespoň level 5. Pro vylepšení vesnice na město musíte mít rovněž dostatek surovin a hlavní budovu alespoň na levelu 4.

Jak postavit vesnici?

Klikněte na nahoře na odkaz mapa a následně na pravé straně najdete odkaz "Postav stavbu". Otevře se okno se seznamem staveb, mezi kterými je i vesnice. Pokud máte dostatek surovin a dostatečnou infrastrukturu, tak se v pravém sloupečku s názvem "Postavit" zobrazí tlačítko. Když na něj kliknete, tak se okno zavře a musíte vybrat pozici na mapě, kde má vesnice stát. Kliknutím na mapu dojde k zahájený výstavby.

Rozdíl mezi městem a vesnicí

První viditelný rozdíl je v počtu parcel pro stavbu budov. Vesnice má 13 parcel a město má 22 parcel. To však není jediný rozdíl. Daleko podstatnější je že vesnice vždy spadá pod nějaké město a nelze jí přímo dobýt. Teprve po té co bude dobyto nadřazené město, tak lze dobýt i vesnici.

Každé město může mít pod sebou maximálně 2 vesnice, jestliže máte premium účet, pak 3.

Jak vylepšit vesnici na město?

Zobrazte si město, které chcete vylepšit a klikněte na hlavní budovu. Když zarolujete trochu dolů tak najdete sekci "Vylepšit stavbu". Jestliže máte dostatek surovin, pak můžete vesnici vylepšit.